فراخوان مسابقات هنری و ادبی دانش آموزان با موضوع معلولیت

فراخوان مسابقات هنری و ادبی دانش آموزان با موضوع معلولیت

چهارشنبه ، 6 دی 1396

فراخوان مسابقات هنری و ادبی دانش آموزان با موضوع معلولیت

وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاه های فرهنگی کشور در سایه ی رسالت خطیری که در راه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان این مرز و بوم دارد، با هدف «ارتقای سطح آگاهی» و «پرورش روحیه ی مشارکت جویی و پرسشگری»  فراخوان مسابقات هنری و ادبی دانش آموزان با موضوع معلولیت برگزار می نماید. 

دانش آموزان عزیز،

مهلت تحویل آثار و مستندات به دفتر دبستان تا روز دوشنبه مورخ 1396/10/18  می باشد.