ایستگاه ماهی

ایستگاه ماهی

دوشنبه ، 20 اسفند 1397

ایستگاه ماهی

ماهی همش تو آب می ره
از این طرف به اون طرف

***
لباشو هی تکون می ده
انگار همش می زنه حرف

ایستگاه ماهی

بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد
گل‌های سرخ و زیبا
در باغ خانه‌ی ما
چشم‌ها را باز کردند
با خنده ناز کردند
ایستگاه ماهی

بنفشه دسته‌دسته
کنار جو نشسته
بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

ایستگاه ماهی

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.