کارگاه پاییزی دانش آموزان پایه اول در پارک

کارگاه پاییزی دانش آموزان پایه اول در پارک

کارگاه پاییزی دانش آموزان پایه اول در پارک

روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 دانش آموزان پایه اول جهت آشنایی با محیط زیست و تثبیت درس علوم به پارک رفتند و کارگاه آموزشی برگزار نمودند.کارگاه پاییزی دانش آموزان پایه اول در پارک

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.