برگزاری جلسه مشاوره برای دانش آموزان پایه چهارم

برگزاری جلسه مشاوره برای دانش آموزان پایه چهارم

برگزاری جلسه مشاوره برای دانش آموزان پایه چهارم

روز دوشنبه مورخ 1398/10/23 جلسه مشاوره استاد حبیب زاده برای دانش آموزان پایه چهارم در سالن اجتماعات دبستان مهرآیین برگزار گردید.

برگزاری جلسه مشاوره برای دانش آموزان پایه چهارمبرگزاری جلسه مشاوره برای دانش آموزان پایه چهارمبرگزاری جلسه مشاوره برای دانش آموزان پایه چهارم