بازدید مدیران ارشد بنیاد ICDL ایران از مجموعه مدارس مهرآیین

بازدید مدیران ارشد بنیاد ICDL ایران از مجموعه مدارس مهرآیین

بازدید مدیران ارشد بنیاد ICDL ایران از مجموعه مدارس مهرآیین

روز چهارشنبه مورخ 1398/09/06، مدیران ارشد بنیاد ICDL ایران از مجموعه مدارس مهرآیین بازدید به عمل آوردند.

بازدید مدیران ارشد بنیاد ICDL ایران از مجموعه مدارس مهرآیین

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.