آموزش راه های پیشگیری از آنفلوانزا

آموزش راه های پیشگیری از آنفلوانزا

آموزش راه های پیشگیری از آنفلوانزا

روز شنبه مورخ 1398/09/16 راه های پیشگیری از آنفلوانزا توسط خانم دکتر صادقی، اولیای محترم دانش آموز هومان طلوع در کلاس ها آموزش داده شد.

با تشکر از خانم دکتر صادقی

آموزش راه های پیشگیری از آنفلوانزا

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.