تثبیت نشانه «گـ گ» برای دانش آموزان پایه اول

تثبیت نشانه «گـ گ» برای دانش آموزان پایه اول

تثبیت نشانه «گـ گ» برای دانش آموزان پایه اول

روز یکشنبه مورخ 1398/11/06، اولیای محترم دانش آموز پایه اول «مهبد رنجبر» کلاس خانم گودرزی جهت تثبیت نشانه «گـ گ» گوساله ای را به مدرسه آوردند، که باعث ایجاد انگیزه و تثبیت آموزش نشانه «گـ گ» و آشنایی با حیوانات برای پسران گل ما شد.

با تشکر از زحمات اولیای محترم دانش آموز «مهبد رنجبر»

تثبیت نشانه «گـ گ» برای دانش آموزان پایه اول

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.