بازدید دانش اموزان پایه چهارم از موزه ی مردم شناسی و باستان شناسی رشت

بازدید دانش اموزان پایه چهارم از موزه ی مردم شناسی و باستان شناسی رشت

بازدید دانش اموزان پایه چهارم از موزه ی مردم شناسی و باستان شناسی رشت

روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 دانش آموزان پایه چهارم به همراه معلمین خود برای بازدید به موزه مردم شناسی و باستان شناسی رشت رفتند.

بازدید دانش اموزان پایه چهارم از موزه ی مردم شناسی و باستان شناسی رشت

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.