زمان انجام مرور آنلاین پایانی تمدید شد

زمان انجام مرور آنلاین پایانی تمدید شد

زمان انجام مرور آنلاین پایانی تمدید شد

قابل توجه اولیای محترم،

با توجه به درخواست های شما  اولیای محترم جهت تمدید زمان مرور آنلاین پایانی ICDL و زبان، زمان پایان مرور آنلاین پایانی تا روز چهارشنبه 1399/03/21 ساعت 17 عصر تمدید شد. لذا دانش آموزان عزیز می توانند تا تاریخ فوق جهت انجام مرور آنلاین پایانی ذکر شده، اقدام نمایند.