برنامه هفتگی پایه های اول الی ششم

برنامه هفتگی پایه های اول الی ششم

 

 

 

 

اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز مهرآیینی
وقت بخیر
بسیار خرسندیم از اینکه با پیام های پر مهرتان در همین قدم های نخست ما را  توانایی هرچه بیشتر ادامه مسیر بخشیدید  .
امید است بتوانیم در این مسیر بهترین خدمات را به شما مهرآیینی های عزیز ارائه دهیم .

و اما اکنون با توجه به اتمام فاز  شروع تدریجی و فرصت رفع نقص های احتمالی دانش آموزان در راستای جلوگیری از عقب ماندگی آموزشی و رعایت عدالت آموزشی ، و دسترسی همگان به آموزش ها بدون مشکل و نقص فنی و اتمام مانور های فنی .
از روز شنبه کلیه فعالیت های آموزشی مطابق با برنامه هفتگی اجرا می شود .

لذا از شما اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز مهرآیینی خواهشمندیم بروشور راهنمای مدرسه مجازی مهرآیین را به دقت مطالعه فرموده ، فیلم های راهنما را مشاهده و تجهیزات مورد نیاز را تهیه نموده تا در اجرای مطلوب برنامه توانمند گردید .

 لازم بذکر است که گروه پشتیبانی فنی و پشتیبانی آموزشی مدرسه مجازی مهرآیین در تمام مسیر همراه شما خواهد بود .
امروز کارهایی را انجام میدهم که دیگران دوست ندارند انجام دهند تا  فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران نمیتوانند انجام دهند
(مهر است آیین ما )

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم