بازدید معاون آموزش ابتدایی استان گیلان از مجموعه مدارس مهرآیین

بازدید معاون آموزش ابتدایی استان گیلان از مجموعه مدارس مهرآیین


 

 

بازدید سرکار خانم فاطمی معاون آموزش ابتدایی استان گیلان و جناب آقای شایگان فر رئیس اداره آموزش ابتدایی

و خانم زارع فکری کارشناس آموزش ابتدایی در روز دوشنبه مورخ 99/8/19 از مجموعه مدارس مهرآیین