اخبار

سلام اولیای گرامی

قابل توجه اولیای ارجمند

با توجه به نقش ارزشمند خانواده در امر آموزش و پرورش و مشارکت و همکاری مداوم آنان با مدرسه، بدینوسیله از شما اولیای ارجمند دعوت می نماییم ، در جلسه ی تخصصی با معلم دانش آموز و مسئولین مدرسه حضور بهم رسانید.

اولیای گرامی به دلیل شرایط خاص ارتباطی این روزها، ما نیازمند هماهنگی و ارتباط هرچه بیشتر با شما، جهت برنامه ریزی های آتی می باشیم.

لذا از شما خواهشمندیم تحت هر شرایطی از هم اکنون به گونه ای برنامه ریزی نمایید که حداقل یکی از والدین (پدر یا مادر) در این نشست آموزشی- تربیتی حضور پیدا کنند.

با توجه به اهمیت موضوعات آموزشی و رفتاری، این جلسه منتظر دیدار شما هستیم.

* لطفا از آوردن پسران عزیزمان به جلسه خودداری فرمایید.