دپارتمان زبان

******************************************************************************************************************

 

 

ویژگی های آموزشی دپارتمان زبان:

-         رعایت گروه های سنی (گروه بندی سنی برای کودکان و نوجوانان)

-         به کارگیری امکانات و ابزارهای مناسب آموزشی و کمک آموزشی

(فیلم، موسیقی، سایت کامپیوتر، کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، استفاده از فلش کارت های آموزشی)

-         تسلط به موارد آموزشی عمومی و تخصصی و بکارگیری آن بر اساس نیاز و علاقه ی دانش آموزان

(گرامر و اصول نگارش، مکالمه، درک فیلم، گفتگوهای موضوعی و داستان خوانی)

-         برگزاری جشن ها و جشنواره به زبان انگلیسی

-         گردش های کوتاه گروهی با هدف تقویت مهارت مکالمه و یادگیری کاربردی زبان انگلیسی

-         پژوهش، مطالعه و الگوبرداری از متد آموزشی روز دنیا و تدریس به شیوه خلاق

(اردوهای تفریحی کوتاه، نمایش های خلاق، استفاده از محتوا های آموزشی، آموزش همراه با فعالیت های عملی، CVC)

-         ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان و یادگیری به دور از استرس

-         برگزاری آزمون های آنلاین دوره ای زبان

-         برگزاری ارزشیابی دوره ای با هدف خودسنجی

-         آموزش اصطلاحات و ضرب المثل های ایرانی و غیر ایرانی به زبان انگلیسی در قالب داستان های پندآموز

-         آموزش مناسبت ها و رسوم ایرانی به زبان انگلیسی

-         آموزش دروس پایه به زبان انگلیسی