اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه اول با آموزگار مربوطه

اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پایه اول با آموزگار مربوطه

یکشنبه ، 29 مهر 1397

اطلاعیه ی برگزاری جلسه تخصصی اولیای پیش دبستان با آموزگار مربوطه

قابل توجه اولیای محترم پایه اول،

جلسه ی تخصصی اولیای هر کلاس اول با آموزگار مربوطه (سرکار خانم ها: تقابنی،رامی و صدیق)، روز سه شنبه مورخ 1397/8/1 رأس ساعت 16:30 در دبستان پسرانه مهرآیین برگزار می گردد.

توجه:

اولیای عزیز لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

1- از آوردن دانش آموزان اکیداً خودداری فرمایید.

2- به ساعت جلسه توجه نموده، چون جلسه رأس ساعت یاد شده شروع و پایان می پذیرد.