برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پنجم و ششم

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پنجم و ششم

روز دوشنبه مورخ 1398/11/14 جلسه ی تخصصی مشاوره خانواده برای اولیای پایه های پنجم و ششم با حضور استاد جبیب زاده در سالن اجتماعات دبستان مهرآیین برگزار گردید.

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پنجم و ششمبرگزاری جلسه تخصصی مشاوره خانواده برای پایه های پنجم و ششم