برگزاری نمایشگاه بازیافت توسط دانش آموزان پایه سوم

برگزاری نمایشگاه بازیافت توسط دانش آموزان پایه سوم

برگزاری نمایشگاه بازیافت توسط دانش آموزان پایه سوم

روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 دانش آموزان پایه سوم با کمک معلمین خود، با استفاده از مواد بازیافتی و دور ریختنی وسایل کمک آموزشی و کاردستی ساخته و در دبستان مهرآیین به نمایش گذاشتند.

برگزاری نمایشگاه بازیافت توسط دانش آموزان پایه سوم

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.