اطلاعیه مهم در مورد مشاهده ی نامه قصر بازی

اطلاعیه مهم در مورد مشاهده ی نامه قصر بازی

اطلاعیه مهم در مورد مشاهده ی نامه قصر بازی

قابل توجه اولیای محترم کلیه پایه ها،
لطفاً نامه مربوط به اردوی تفریحی قصر بازی، که همراه دانش آموز به منزل ارسال شد را مشاهده و مطالعه فرمایید و تا روز شنبه مورخ 1398/01/31 جهت تهیه کارت شارژ بازی و تحویل رضایت نامه امضاء شده زیر نامه به دفتر دبستان، اقدام نمایید. 

با تشکر از همکاری شما