بازدید و خرید دانش آموزان پایه دوم از کتاب سرای باز باران

بازدید و خرید دانش آموزان پایه دوم از کتاب سرای باز باران

بازدید و خرید از کتاب سرای باز باران

روز شنبه مورخ 1398/10/14، دانش آموزان کلاس دوم خانم خبازی به همراه خانم شاملی برای بازدید و خرید به کتاب سرای باز باران رفتند. که در این بازدید واژه های مربوط به خرید را به زبان انگلیسی آموزش دیدند.

بازدید و خرید از کتاب سرای باز باران

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.