تثبیت نشانه «شـ ش» در پایه اول

تثبیت نشانه «شـ ش» در پایه اول

تثبیت نشانه «شـ ش» در پایه اول

روز شنبه مورخ 1398/10/14، درپایه اول کلاس خانم گودرزی جهت تثبیت نشانه «شـ ش» از شاعره محترم سرکار خانم فقیه اولیای محترم علی فرشاد دعوت به عمل آمد، تا برای دانش آموزان از طبع شاعری و زیبایی نگاه به دنیای پیرامون سخن گوید.

به امید شکوفایی استعدادهای نهفته ی غنچه های کلاسمان

تثبیت نشانه «شـ ش» در پایه اول

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.