یک زنگ تفریح شاد و مفرح در حیاط مدرسه

یک زنگ تفریح شاد و مفرح در حیاط مدرسه

یک زنگ تفریح شاد و مفرح در حیاط مدرسه

روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 دانش آموزان در حیاط مدرسه با بازی ها و تفریحات متفاوت، با همراهی آقای مدیر یک روز شاد و مفرح رقم زدند.

یک زنگ تفریح شاد و مفرح در حیاط مدرسه

 برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.