اطلاعیه آموزشی پایه دوم الی ششم

اطلاعیه آموزشی پایه دوم الی ششم

با سلام و احترام حضور ارزشمند اولیا گرامی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اولیا و دانش آموزان عزیز می رساند که در روزهای سه شنبه مورخ 1399/9/4 و چهارشنبه 1399/9/5بدلیل مرور کلیه مطالب تدریس شده تا کنون، فیلم آموزشی دروس طبق برنامه هفتگی بارگزاری نمی گردد. ضمنا تاکید می گردد در این ایام وبینارها بر اساس مرور مطالب تدریس شده مطابق برنامه و اعلام معلمان مربوطه برگزار می شود.