تقدیر و تشکر از دانش آموزان به مناسبت فعالیت روز رشت

تقدیر و تشکر از دانش آموزان به مناسبت فعالیت روز رشت

پسران گلم

امواج مهر، عاطفه و عشق از دریای احساس شما در روز رشت (12 دی ماه ) بسیار زیبا و تلاش خلاقانه شما ستودنی است.

برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

شمع وجودتان تابنده و موفقیتتان پایدار

مدیریت مجموعه مدارس مهرآیین