اطلاعیه ثبت نام کتاب پایه اول

باسلام و احترام
والدين گرامي
در راستاي توسعه دولت الكترونيك و به منظور تسهيل دسترسي دانش آموزان به كتاب هاي درسي نظرات نظام مند بر فرآيند توزيع مواد آموزشي ثبت سفارش كتاب هاي درسي سال تحصيلي ١٤٠١-١٤٠٠ دوره هاي تحصيلي آموزشي ابتدايي از طريق سامانه www.irtextbook.ir و www.irtextbook.com ضروري است والدين گرامي میتواننداز تاريخ ١٤٠٠/٥/٣ لغايت ١٤٠٠/٥/١٨ نسبت به ثبت سفارش كتاب هاي درسي ١٤٠١-١٤٠٠ فرزندتان در سال تحصيلي جاري در سامانه مذكور اقدام نمایید
مديريت مجموعه مدارس مهرآيين